top of page

ÖYKÜ YAZIM ATÖLYESİ

Nihan Eren

Kayıt ve sorularınız için:

1. Hafta: Öykü nedir? Öyküyü oluşturan şartlar nelerdir, neye öykü deriz. Öykünün biçimleri ve sınırları. Kurmaca üzerine düşünmek.

 

2. Hafta: Öykünün büyük sorusu.  Neden bu öyküyü yazıyoruz? Bir öykünün ana tema ve yan temaları üzerine düşünmek. 

 

3. Hafta: Olay örgüsü nedir? Bir yapı nasıl kurulur? Kurgu nedir?

 

4. Hafta: Bir karakter yaratmak. Karakterin yolculuğu ve ihtiyaçları nelerdir? 

 

5. Hafta: Kimin gözünden? Öyküde anlatıcı seçiminin önemi. Bakış açısı nedir? 

 

6. Hafta: Öyküde zaman ve mekan. Anlatı zamanı nedir? Atmosfer yaratmak öykü için neden önemli. 

 

7. Hafta: Hangi biçimle? Anlatım biçimleri nelerdir, hangi anlatım biçimiyle yazacağımızı nasıl ve neye göre seçeriz? Dil ve üslup bir öykü için neden önemli? 

 

8. Hafta: Katılımcıların öykülerin nihai değerlendirmesi

bottom of page