top of page

ÇEVİRİ VE

ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ

ATÖLYESİ

Selma ALTINTAŞ BURSALIOĞLU

Kayıt ve sorularınız için:

Çeviri hangi ihtiyaçlarla ortaya çıktı? Kaynak dil ile erek dil arasında nasıl bir bağlantı kurmalı? Tarihsel süreçlerden kaynaklanan kültürel değişimler ve toplumsal süreçlerle kültüre yerleşen yeni kavramlar başka bir kültüre aktarılırken yerelleştirme, uyarlama ve yorumlama hangi aşamalarda, nasıl devreye girer? Çeviri metinler Türkçeyi nasıl etkiliyor, dilimize nasıl yerleşiyor. Çevirinin dili Türkçeyi yozlaştırıyor mu? Tüm bu sorular ve çok daha fazlasının ele alınacağı çeviri atölyemizde doğru çeviri yapmanın püf noktaları ve Türkçeyi doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğu tartışılacak, hep birlikte çeviri denemeleri yapmanın keyfini yaşayacağız.

Haftalık Program: 

1. Hafta-Neden Çeviri/yorum?: Çeviri Nedir? Çeviriye Neden İhtiyaç Duyulur? Çeviri Kuramları: Bu derste Çevirinin hangi ihtiyaçlarla ortaya çıktığından başlayarak, günümüze değin gelen çeviri kuramları, öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla örneklerle kısa kısa anlatılacak, genel bir çeviri ve çeviri kuramları perspektifi çizilecektir. 


2. Hafta-Çevirdim Dilim Yandı: Kaynak Dil-Erek Dil: Bu derste kaynak dil ile erek dil arasındaki bağ ve etkileşimler anlatılacak, dil-kültür ilişkisi üzerinden dil mantığı anlatılarak öğrencilerin dil konusunda daha geniş bir bakış açısına sahip olması sağlanacaktır. 


3. Hafta-Chicken Translation1: Çeviride Kültürel Farklardan Kaynaklanan Sorunlar: Çeviri bir kültürü başka bir kültüre aktarmaktır ancak her kültürün hem ortak hem de birbirinden bağımsız pek çok özelliği vardır. İşte bu noktada, özellikle de deyimler, tarihsel süreçlerden kaynaklanan kültürel değişimler ve toplumsal süreçlerle kültüre yerleşen yeni kavramlar başka bir kültüre aktarılırken yerelleştirme, uyarlama ve yorumlama hangi aşamalarda, nasıl devreye girer, bunların üstünde durulacaktır. 


4. Hafta-Çevirelim Görelim: Diller arasındaki farklılıklar üzerinde durulacak, İngilizce, Almanca ve Fransızca metinler, bu farklılıkları göz önünde bulundurarak Türkçeye adım adım çevrilecektir. 


5. Hafta-Çevirelim Görelim: Önceki hafta işlenen konuyu pekiştirmek için çeviri denemelerine devam edilecek. Öğrencilerin bulduğu örnekler üzerinden karşılaştırmalı uygulamalar yapılacak. 


6. Hafta-Chicken Translation2-Mot a Mot: Bu derste, çeviri metinlerin erek dile etkileri tartışılacak, dilbilgisi hataları, çeviri hataları, bu hatalar yüzünden gündelik dilin nasıl bir erozyona uğradığının üstünde durulacaktır.  


7. Hafta-Çevir Kazı Yanmasın-Çeviri Editörü: Bu derste çeviri editörünün işi, işlevi, çeviriye ne kadar müdahale edebileceği gibi konular tartışılacak, iyi bir çeviri editörünün bir eleştirmen vasfına sahip olması gerektiği anlatılacaktır. 


8. Hafta-Çevir Kazı Yanmasın: Uygulamalarla Çeviri Editörlüğü: Bu derste çeviri editörünün en sık karşılaştığı sorunlar, bunlara nasıl çözümler bulduğu, çözüm bulma konusunda yaratıcılığını nasıl kullanması gerektiği üstünde durulacaktır.

bottom of page